ПоискПочтаДискКалендарьДеньгиМой КругФотки
Войти


Друзья, 28 июля мы закрываем Я.ру. Приносим вам свои извинения.

(^_^)

 

 

записи по  

месяцам · меткам · типам

выделить все / снять выделение

Показать
georgien_(caucasus) написал
20 февраля 2009 года, 00:43
(^_^)

არწივი

არწივი ვნახე დაჭრილი,
ყვავ-ყორნებს ეომებოდა,
ეწადა ბეჩავს ადგომა,
მაგრამ ვეღარა დგებოდა,
ცალს მხარს მიწაზე მიითრევს,
გულისპირს სისხლი სცხებოდა.

ვაჰ, დედას თქვენსა, ყოვებო,
ცუდ დროს ჩაგიგდავთ ხელადა,
თორო ვნახავდი თქვენს ბუმბულს
გაშლილს, გაფანტულს ველადა!


მე რომ ტირილი მეწადოს
(სიმღერა)

მე რომ ტირილი მეწადოს, 
თქვენ ვის რა გინდათ, ნეტარა? 
ერთი იცინის, სხვა სტირის: 
ესეთი არის ქვეყანა. 
ვისაც არ მოგწონთ ტირილი, 
ის ნუ დასჯდებით ჩემთანა: 
მტირალის სტვირის პატრონი 
ფეხს როგორ გავსწვდი თქვენთანა! 
მაგრამ გაიგებთ, ერთხელაც, 
ვინ ახლოს ვსდგევართ ღმერთთანა. ფშავლის სიმღერა

მკვდარი ნუვისსა გგონივართ, 
გრძნობა-მიხდილი ლეშია, 
კიდევაც მიდუღს ვაჟასა 
მთიური სისხლი მკერდშია. 
რად-რა დავკარგავ იმედსა? 
რად-რა ჩავიცვამ შავებსა? 
რა მაქვს მე სამგლოვიარო, 
ვენაცვლე შენსა თვალებსა?! 
სანამ კი ვსუნთქავ ბედკრული, 
შევყურებ მზეს და მთვარესა, 
შენს სიბეჩავეს დავაცვეთ 
ჩემს დაწყლულებულს მკლავებსა. 
თუ გიღალატო, დედაო, 
ნუმც დავიმარხო მთაშია, 
ნუ დასდვან ვაჟის ფშავლისა 
ხმალი სატირლის თავშია. 
ნუ დამიტიროს ქალ-რძალმა 
საკაცეზედა კარშია; 
შავეთში გამგზავრებულსა 
ცხენი წამექცეს წყალშია; 
ქვეყნისგან შაჩვენებულმა 
ბინა დავკარგო ცაშია, 
გამიწყდეს ბეწვის ხიდაი, 
ჩავვარდე კუპრის ზღვაშია! ამრული

ვის გლოვობს ფუნჩათ ჯამრული, 
რა თავი დაუღუნია? 
ძმა ხომ მთელი ჰყავს, იმედა, 
შვიდ წელს ტყვედ დაკარგულია? 
ან ძმისწულები - ფოცხვერა, 
სამტროდ ნაქები ბუთლია? 
ანაც ძმობილი ჯიხვაი, 
ბახტრიონს გადასულია? 
იქნებ თათრებმა დაჩაგრეს, 
დააგმობინეს რჯულია?.. 
ხმალი ხომ აქვის ისევა 
ღარებზედ დაწარბულია? 
ლეკისეული ხირიმი 
ლამაზად გამართულია? 
ცხვარი ხომ არ უზარალდა, 
შიგ დამწვარ-დადაგულია?.. 
ან სხვა ხომ არა აჯავრებს, 
სრულ ძმად მიაჩნავ დუნია? 
- რასაც შენ მკითხავ, ჯამრული 
იმით ყველაით სრულია; 
სხვა რამ აწუხებს ვაჟკაცსა, 
სხვად აქვს დამწვარი გულია: 
ერთს ბეზირგანსა დიაცსა, - 
იმის სახელიმც კრულია, 
არ გაჰყოლია ცოლადა, - 
ვაჟკაცი დაუწუნია... 
ამას თაკილობს ჯამრული, 
თავი მით დაუღუნია. 


ხიდო, მოგენდე, ჩამიტყდი
(სიმღერა)

ხიდო, მოგენდე, ჩამიტყდი, 
წყალს მიმეც ადევებულსა. 
შორს დამრჩა სატრფო გულისა, 
იმისთვის დაფეთებულსა. 
ის ჰგოდებს... ვაი ჩემს თავსა, 
ყველასგან გამეტებულსა, 
კარგის არადროს მნახველსა, 
უმწეოს, გარეტებულსა! 
არ იქნა, ვერ მოვესწარი 
მე საქმეს გაკეთებულსა. 
გავხდი მდინარის სათრევლად, 
მის ლამის დასალამადა. 
ან სატრფოს რაღა ვუშველო, 
ვიცი, რომ არის ავადა. 
წამლები უნდა, ექიმი, 
როდი მორჩება თავადა! 
შავად დავიწყე ცხოვრება 
და მითავდება შავადა. 
ვაჰ, ხიდო, ხიდო, რა გითხრა, 
უგნურის ხელით ნაგებო! 
ვაჰ, სატრფოვ, ობლად შთენილო, 
სამოთხის მსგავსო თვალებო, 
ვერ შევხვდით ერთი-მეორეს, 
მკვდარი ვეღარას გარგებო! β-версия

 

Что получается:    изменить 
Подписаться на комментарии к записи

Получать уведомления о всех ответах в этом обсуждении.

 
Отписаться от комментарев к записи

Получать уведомления только о тех ответах в этом обсуждении, которые адресованы лично вам.

 
К сожалению, комментарий не удалось отправить. Попробуйте ещё раз.я в курсе